Speckles n Spectrum

back to basics seemingly-banal adventures of an eclectic modern muser...

"Learning from the Past, Hopes for the Future, and a Life's Journey of making the most of what's at hand."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

naghihiling ka na naman
                         nakiki usi 
               nakikibasa
        kan bareta kan buhay
kan buhay nin may buhay.
           herak man.
naghahanap
               baka sakaling may sablay
    may sala
         ispileng arog ka ni
uni pag gamit grammatical 
                           o salang kaisipan  
ang bulan mas dakula sa saldang
           ibig sabihon palan 
     month is longer than a day…
herak man.
                    palpak
          sana pirmi
   kadakol ako ka iyan hade?
tama ka man
              aram ta man…
     napapagal 
             ka nang mag intindi
                                herak man.
purbaran
         ta man na ika naman
   ano daw 
         kung ika naman?
       magsurat 
ka naman
           ano man daw
   ang saimong mga namamatean?
                                        dae man kaya 
           mas dakol ka pang 
                                  naaaraman?
mabasa 
        ako naman
              ang makikibasa
pabasa 
      kan saimong mga mata?
paheling man 
           mayong saradirihan
aramon ta man 
    kun anuman ang padudumanan
nakakapangirit
             nakakapangitngit
o makakapagabat man 
                    ning daghan…
                        purbaran 
                   mo man 
                                     ano man daw
         kun ika naman 
                       ang babasahan 
                                         aram mo naman 
ang kasunod kaiyan
    ano kaya
             ang mamamatean?
                                 ugwa ka kayang 
                                                 marereyalizar
        miski kadikit lang
                                                   may maintindihan
                   kung tano ta arog kaiyan
             baka sakaling         
                                                                           
                                     arog ko
                   maherak ka man!


(photo credit)

0 Thoughts:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Instagram

Specktrumists

-----------------------------------
Powered by Blogger.